ZADRŽITE PRAVO NA INFORMIRANOST I PRIVATNOST

Poštovani kupci, s primjenom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 dobivate više
prava na zaštitu i privatnost svojih osobnih podataka. Svaka osobna informacija dostavljena, prikupljena
na stranici www.galerijajurajdalmatinac.hr ili kroz naša prodajna mjesta je kontrolirana od strane firme 
Galerija Juraj Dalmatinac . registrirane u Hrvatskoj, sa sjedištem u Don Krste Stošića 14, Šibenik.
Galerija Juraj Dalmatinac je kompanija koja strogo provodi pravnu regulativu u svim područjima
poslovanja, a posebno onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo naših kupaca.
Stoga u skladu s novom Uredbom ovim putem želimo obnoviti vašu suglasnost o korištenju osobnih
podataka koja će u cijelosti izraziti vaše želje i interese.

Pravila o zaštiti osobnih podataka

Koju vrstu osobnih podataka
prikupljamo?
Prikupljamo:
–  osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime) i podatke za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, mobitel)
– podatke koji omogućuju stvaranje profila (npr. dob, spol, mjesto, država)
– Informacije o odabranim (preferiranim) načinima komunikacije sa Galerija Juraj Dalmatinac web
shopom

Koje su pravne osnove za obradu vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka vaše osobne podatke možemo
obrađivati:
– ako ste nam dali suglasnost za to (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)
– ako je to potrebno kako bismo mogli sklopiti i/ili ispuniti ugovor s vama

– ako je obrada nužna zbog zakonskih interesa koje provodi Galerija Juraj Dalmatinac ili treća strana
– ako to zahtijeva zakon (na primjer, u vezi s podacima na izdanom računu).

Za koje namjene obrađujemo vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo samo za određene, eksplicitne i legitimne namjene i nećemo ih obrađivati ni
na koji način koji nije u skladu s tim namjenama. Takva namjena je, primjerice, odgovor na pitanje,
provođenje narudžbe koju ste nam dali, unapređenje iskustva posjete naših web-stranica, unapređenje
proizvoda i usluga općenito, ponuda usluga ili aplikacija, marketinške kampanje itd.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke čuvamo u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Spremamo ih onoliko
dugo koliko je potrebno za namjene za koje se obrađuju ili za postupanje u skladu sa zakonom. Osobne
podatke koje obrađujemo na temelju vaše osobne suglasnosti, pohranjujemo do vašeg opoziva. Osobne
podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s vama čuvamo sve dok to propisuje
zakon (npr. 10 godina od izdavanja za izdane račune), odnosno za vrijeme trajanja ugovora i još 5 godina
nakon prestanka (koliko iznosi opći rok zastare).
Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se
više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od
ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka.
Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na vašu privatnost i
troškove te u skladu s trenutnim industrijskim standardima i praksom.
Naši ugovorni suradnici koji se bave obradom podataka mogu obrađivati vaše osobne podatke samo uz
pridržavanje navedenih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.
Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti vaših osobnih
podataka:

– povjerljivost i cjelovitost: vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od
slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja

– dostupnost: osigurati ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup vašim osobnim
podacima kada je to potrebno.
Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje,
upravljanje sigurnosnim incidentima itd.

Tko obrađuje osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u
sljedeće kategorije:
a) Unutar naše organizacije:
– naše ovlašteno osoblje
b) Naši poslovni partneri: od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima
zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka:
– poslovni partneri: na primjer, povjerljive tvrtke koje mogu upotrebljavati vaše osobne podatke kako bi
vam pružile usluge i/ili proizvode koje ste zatražili i dostavili vašu narudžbu. U našem slučaju to je
Hrvatska pošta
– pružatelji usluga: tvrtke koje pružaju usluge za Galerija Juraj Dalmatinac ili u njeno ime (na primjer,
vanjski pružatelji IT usluga, računovodstveni servisi, odvjetnička društva, kurirske službe itd.)
c) Ostale treće strane:
– kada to zahtjeva zakon ili je zakonski potrebno radi zaštite tvrtke Galerija Juraj Dalmatinac
– poštivanje zakona, na zahtjev tijela vlasti, sudske odluke, pravni postupci, obveze izvješćivanja i
informiranja nadležnih tijela itd.
– provjere ili kontrole sukladnosti s Galerija Juraj Dalmatinac pravilima i ugovorima
– zaštita prava, imovine ili sigurnosti tvrtke Galerija Juraj Dalmatinac i/ili njenih klijenata
Naši poslovni partneri iz točke b) smiju obrađivati vaše osobne podatke samo uz pridržavanje naših
uputa i ne smiju upotrebljavati osobne podatke za vlastiti interes. Imajte na umu, međutim, da primatelji
navedeni u točkama b.) i c.) ovoga dokumenta, posebice davatelji usluga koji vam mogu ponuditi
proizvode i usluge kroz vlastite kanale, mogu odvojeno prikupljati vaše osobne podatke. U tom su slučaju
isključivo odgovorni za njihovu kontrolu, a vaša suradnja s njima odvija se u skladu s njihovim uvjetima.

Koje su vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Želimo biti što transparentniji pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da
upotrebljavamo vaše osobne podatke.

– Vi birate, kako želite da vam se obraćamo – npr. kojim kanalima (na primjer, e-pošta, mobitel itd.).
– Vaši osobni podaci – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka kako biste saznali
koje vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U svakom trenutku imate pravo na
prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno
čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.
– Vaše korekcije – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili
točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu
– Vaša ograničenja – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se
provjerava točnost vaših osobnih podataka)
– Vaši prigovori – također se možete usprotiviti upotrebi vaših osobnih podataka za svrhe izravnog
marketinga i protiviti se samo automatskoj obradi, uključujući stvaranju profila.
Suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj
osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka. Od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje
podatke o vama (osim u određenim slučajevima, na primjer, za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je
to potrebno prema zakonu). Također se imate pravo žaliti nadzornom tijelu.

Kome se mogu obratiti ako imam pitanja u vezi s mojim osobnim podacima?

Na raspolaganju vam je osoba za kontakt koja će se baviti vašim pitanjima ili zahtjevima u vezi s vašim
osobnim podacima (i njihovom obradom) te ostvarivanjem vaših prava. Pišite nam na 
galerija.juraj.dalmatinac@gmail.com.

Radi pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima možemo od vas
zatražiti dodatne podatke, a djelovanje možemo samo odbiti ako se dokaže da vas ne možemo pouzdano
identificirati.

Kako mogu opozvati suglasnost?

Suglasnost se može otkazati pisanom izjavom ili porukom koju nam možete poslati e-poštom na
adresu galerija.juraj.dalmatinac@gmail.com
Odbijanje pristanka na obradu osobnih podataka ne nosi sa sobom negativne posljedice ili sankcije.
Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu osobnih podataka Galerija Juraj
Dalmatinac neće moći pružiti korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez
upotrebe osobnih podataka (npr. dostava narudžbe).