O umjetniku

Vjekoslav Stipica, splitski akademski slikar, završio je školu primjenjene umjetnosti u Splitu (grafički smjer) u klasi profesora Jakova Budeše, a nakon toga Akademiju Likovnih umjetnosti u Zagrebu, također grafički smjer, u klasi profesora Frane Baće.

Bio je profesor na Akademiji u Splitu. Dobitnik je nagrada za slikarstvo. Nalazi se u enciklopediji likovnih umjetnosti Hrvatske.

Izlagao je na preko 100 kolektivnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i Europi: Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, Parizu, Obersdorfu, Trstu, Udinama, Pescari, Beču, Hamburgu, itd…

Njegove slike nalaze se u muzejima, klinikama, privatnim kolekcijama, hotelima i mnogim drugim značajnim javnim prostorima i ustanovama.

Korištene tehnike

Grafika